VYBRANÁ KÁZÁNÍ  - - nejnovější jsou nahoře, nejstarší až dole

   

    

    Leden 2020            Leonardo Teca      Job 42, 1-6  Nový rok

 

    Listopad 2019        Ernst Uhl                Job 14, 1-6 + 14-17  Můžeme rozumět Bohu?

    Srpen 2019            Leonardo Teca      Marek 1, 23-26  Bůh miluje hříšníka, ne jeho hříchy

    Srpen 2019            Leonardo Teca      Genesis.4, 13-15  Kain a Ábel

    Červenec 2019      Leonardo Teca      Lukáš 14, 3-4  Zákon nade vše?

    Červen 2019          Leonardo Teca     1.Královská 8, 25-29  Boží přítomnost

    Červen 2019          Ernst Uhl                2. Korintským 13, 11-13  Trojiční

    Květen 2019           Leonardo Teca     Jan 10, 11-16  Dobrý pastýř

    Duben 2019           Leonardo Teca     Jan 20, 11-18  Boží hod velikonoční

    Duben 2019           Leonardo Teca     Jan 19, 1-5  Postní - o zodpovědnosti

    Březen 2019          Ernst Uhl                Jan 3, 14-18  Postní
    Únor 2019              Leonardo Teca      1. Korintským 1, 4-9  O milosti

    Leden 2019           Leonardo Teca      Jozue 1, 1-9  Novoroční

 

   

    Prosinec 2018       Leonardo Teca      Matouš 16, 13-18    Ke 100 letům ČCE

    Prosinec 2018       Leonardo Teca      Zjevení 3, 14-22    Adventní

    Září 2018               Leonardo Teca      Židům 10, 35-36    O hodnotách a vytrvalosti

    Září 2018               Zdeněk Turek         Matouš 6, 24  Není možné sloužit dvěma pánům

    Srpen 2018           Zdeněk Turek         Marek 7, 31-37  Uzdravení hluchoněmého

    Srpen 2018           Zdeněk Turek         Lukáš 16, 1-9  O prozíravosti

    Červen 2018          Ernst Uhl               1. Korintským 14 1-4 a 23-25  Život ve sboru

    Květen 2018          Leonardo Teca      Koloským 4, 2-6    Modlit se vytrvale

    Duben 2018          Leonardo Teca      2. Korintským 4, 16-18    Vytrvalost

    Březen 2018         Ernst Uhl                 4. Mojžíšova 21, 4-9  Vyvýšení

    Únor 2018             Leonardo Teca       Kazatel 3, 11    Hledání ráje

    Leden 2018           Leonardo Teca       Zjevení 1, 9-18    Pánem je kdo?

    Leden 2018           Leonardo Teca       Římanům 12, 9-16    Povzbuzení

    Leden 2018           Leonardo Teca       Jozue 1, 1-9    Novoroční

    

    Prosinec 2017       Zdeněk Turek         Lukáš 2, 25-32  Přelom věků

    Prosinec 2017       Zdeněk Turek         Lukáš 3, 3-16  Očištění Vánoc aneb cesta k podstatě

    Listopad 2017        Ernst Uhl               Matouš 10, 34 - 39  

    Říjen 2017             Leonardo Teca       Matouš 10, 26 - 33    Výročí reformace

    Říjen 2017             Leonardo Teca       1. Mojžíšova 10, 1 - 4    Křestní

    Červen 2017          Ernst Uhl               Izaiáš 6, 1-13   Trojiční neděle

    Červen 2017          Leonardo Teca       Jan 14, 23-27    Svatodušní svátek

    Květen 2017          Zdeněk Turek         Matouš 25, 1-13   Jsme víc moudří nebo víc pošetilí?

    Březen 2017          Ernst Uhl               Marek 12, 41-44   Směřování

    Únor 2017             Zdeněk Susa          Matouš 9, 35-36   Tělo a duše ve zdraví a nemoci

    Leden 2017           Zdeněk Turek         Matouš 8, 23-27   Zkouška víry

    Leden 2017           Leonardo Teca       Jan 3, 1-8    Ekumenický týden - Narodit se z Ducha

    Leden 2017           Leonardo Teca       Jan 2, 1-11  Svatba

    Leden 2017           Leonardo Teca       Filipenským 4, 10-13   Novoroční

    

    Prosinec 2016       Zdeněk Turek         Lukáš 2, 10-12   Jen jedno je třeba...

    Listopad 2016       Ernst Uhl               Zjevení 21, 1-5   Neděle věčnosti

    Listopad 2016       Leonardo Teca       Job 14, 1-6   Zkušenost se zlem

    Říjen 2016            Zdeněk Turek         Matouš 18, 21-22   Odpouštět 77-krát

    Září 2016              Zdeněk Turek         Matouš 26, 31-46   O posledním soudu

    Srpen 2016           Zdeněk Turek         Matouš 7,6   Neházejte perly sviním

    Srpen 2016           Zdeněk Turek         Lukáš 10, 23-24   Blahoslavené oči, které vidí, co vidíte

    Červen 2016          Leonardo Teca       Malachiáš 1, 6-7   O zlehčování

    Květen 2016          Zdeněk Turek        1.Korintským 13, 11-12   Dítě nebo dospělý?

    Květen 2016          Zdeněk Turek        Jakub 1, 21-27   Podle "slova" však také jednejte

    Březen 2016          Zdeněk Turek        Jan, kapitola 18 - 19   Velký pátek

    Březen 2016          Ernst Uhl               2.Korintským 1, 3-7   Útěcha

    Únor 2016             Leonardo Teca       Lukáš 11, 14   Dobro a zlo

    Únor 2016             Leonardo Teca       Matouš 4, 1-11   Pokušení

    Leden 2016           Leonardo Teca       Lukáš 2, 41 a 52   Identita

    Leden 2016           Zdeněk Turek        Efezkým 1, 17-21  Dva světy, dva kalendáře a dva časoprostory

 

    Listopad 2015       Ernst Uhl               Lukáš 17, 20-21   Boží království mezi námi

    Říjen 2015            Zdeněk Turek         Matouš 22, 34-46  Zákon litery a zákon lásky

    Říjen 2015            Leonardo Teca       Jeremjáš 1, 1-10 Neděle díkčinění   

    Září 2015              Zdeněk Turek         Lukáš 14, 7-11  Podobenství o hostině aneb zamyšlení nad pokorou

    Září 2015              Leonardo Teca       1.Tesalonickým 1,1  .    

    Červenec 2015      Jan Matějka           Jób 35, 9-11 Krize

    Červen 2015         Zdeněk Turek         Lukáš 15, 1-7 Ztracené ovce

    Květen 2015         Zdeněk Turek         Jan 15,26 - 16,4 Výzva k připravenosti

    Únor 2015            Pavel Kočnar          Marek 1, 9-15 První neděle postní - o pokání

    Leden 2015          Leonardo Teca        zvukový záznam jeho kázání je zde 

    Leden 2015          Jan Matějka            1.Samuelova 10, 17-24 Sloužit můžeme všichni