Vítáme Vás na stránkách sboru ČCE na Kladně.

Jsme křesťané. Náležíme k Českobratrské církvi evangelické. Kořeny této církve sahají až do české reformace konce 14. století. Hlásí se k dílu předků z minulých období, řada členů pochází z rodin, kde se evangelické vyznání předávalo z generace na generaci.

V současnosti se tato církev snaží reagovat na běžný život v jeho rychlých proměnách spojených s problémy v mezilidských vztazích. Biblická životní orientace podle českobratrských evangelíků má vstupovat do každé životní doby a situace.

Hlavní dobou našeho setkávání jsou pravidelné nedělní bohoslužby v 9 hod. Kostel se sborovou místností a farou se nachází v ulici Gen. Klapálka 37.

 

Českobratrská církev evangelická je otevřená církev - nebrání se tedy i různým názorům a proudům uvnitř sebe samé. Je zaměřena ekumenicky a všekřesťansky. Znamená to, že je otevřena pro každého. Každý je vítán - podle zaslíbení evangelia Ježíše Krista: 
 "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinek"
(Matouš 11, 28).
 

Českobratrská církev evangelická má presbyterně synodní uspořádání. Základní bohoslužebnou a správní jednotkou jsou farní sbory. V celé republice je 261 sborů a územně se sdružují do 14 seniorátů. Církev také podporuje  několik českých sborů v zahraničí. Mnoho sborů má svoje internetové stránky - "rozcestník"  pro vyhledání uvádíme zde  - sbor ČCE se nachází třeba i ve Vašem místě.

Nejvyšším orgánem církve je synod - shromáždění volených zástupců. Práci celé církve řídí šestičlenná synodní rada. Také jednotlivé sbory mají svoje volené orgány - staršovstva (presbyterstva). Ve všech správních orgánech jsou zastoupeni jak duchovní, tak laičtí členové církve.