RAKOVNÍK  

 

V současné době se přestaly konat bohoslužby v Rakovníku, nyní kazatelské stanici FS ČCE Kladno. Na návrh staršovstva sboru schválilo ukončení bohoslužeb Výroční sborové shromáždění kladenského sboru, konané v únoru 2010. Poslední bohoslužby v Rakovníku se konaly na svatodušní neděli 23.5.2010.

 

Z dějin rakovnického sboru:

Vznik sboru v Rakovníku je spojován s ´přestupovým hnutím´ v roce 1921. Na počátku byl kazatelskou stanicí Kladna spolu s dalšími středisky v Senomatech, Novém Strašecí a Křivoklátu. Filiálním sborem byl vyhlášen roku 1939. Období války a poválečného odsunu rozvoj sboru nepříznivě poznamenaly. Přesto dosáhl zmenšený sbor roku 1956 samostatnosti. V té době měl sbor 337 členů. Pro své působení nedokázal sbor získat vlastní prostory.

            Po roce 1968 postupně ustávalo konání bohoslužeb v kazatelských stanicích (Křivoklát, Nové Strašecí, Senomaty). Po odchodu sestry vikářky Jitky Veselé do důchodu 31.12.1996 zůstává sbor neobsazený. Roku 1997 se stává kazatelskou stanicí Kladna.

            V letech 1998 – 2006 se v Rakovníku konaly bohoslužby každou neděli. Průměrná účast na bohoslužbách klesla úmrtím návštěvníků na 4 (včetně farářky).  Pro tuto skutečnost a  vzdálenost Rakovníka (36 km) sbor rozhodl konat bohoslužby pouze první neděli v měsíci a o svátcích. Pokles účasti pokračoval, proto bylo konání bohoslužeb ukončeno.

            Misijní činnost v Rakovníku by byla možná za předpokladu, že by sbor měl své prostory a misijní pracovník bydlel v místě. K tomu církev zatím nemá podmínky.

 

Současný stav:

Členové rakovnické části sboru jsou vítáni na bohoslužbách v Kladně. Nyní se zúčastňuje jedna rodina se třemi dětmi z Lužné. 

Staršovstvo sboru je připravené obnovit činnost kazatelské stanice v Rakovníku, jakmile projeví zájem o bohoslužby lidé, kteří by svou aktivitou chod kazatelské stanice udrželi, účastnili se bohoslužeb, reprezentovali kazatelskou stanici při výročních shromážděních sboru. Najmout důstojnou místnost ke shromažďování dnes není nemožné.

 

(červen 2010)