Kladno, 9. 8. 2020  Život v hojnosti - jaké?

Text: Jan 10, 10
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Zamyšlení:
    To jsou slova vyzařující sebevědomím od sebejistého Božího Syna. Ví o sobě, ví, čeho je schopen, jaké jsou jeho možnosti. Ví, od koho čerpá. Nemluví sám za sebe, někdo mu kryje záda, jeho nebeský Otec, který jej posílá a dává mu úkol, nesmírně složitý a dramatický úkol. Spasit lid sebeobětováním, postavit se těm, kteří kradou, zabíjejí a ničí. Má se jim postavit slovem, láskou a mocnými skutky. Když si nedají říct a budou chtít použít násilí, postaví se jim tak, aby chránil své ovce - i za cenu zmaření vlastního života.

    Když o tom tak přemýšlím, napadá mě, jak tomu rozumět pro náš dnešní svět. Jsem v pokušení stavit Ježíše na jedné straně a na straně druhé politiky, bankéře, generály, lobisty, exekutory, spekulanty, obchodníky, možná i manažery atd.

    Uvědomuji si zároveň, že toto může být více méně alibistické a jednostranné vidění stavu dnešního světa. Bylo by to ukázkou nedostatku sebereflexe, kdybychom za svou materiální degeneraci, materiální nezdar a duchovní nedostatky vinili jenom druhé a pány na hoře.

    Po pádu totality jsme se naučili říkat, že nás komunisté mentálně otupili během čtyřiceti let své nadvlády, že to potrvá dlouho, než se z té zaostalosti dostaneme. Kde jsme nyní? Dejme tomu, že za komunismu to šlo s námi z kopce, čili, od deseti k pěti. Jak jsme na tom teď? Zvedáme se a jsme třeba v sedmičce? Někdo by řekl, že ne, že spíš klesáme dál a jsme někde na trojice, ne-li níže. Těžko najdeme jednoznačného viníka, který za to všechno může. Před kým tedy nás má ten dobrý pastýř chránit? Kdo a kde jsou ti zloději, zabijáci a ničitelé?

    Na někoho přece jen musíme ukázat prst! Na sebe, na člověka známého i neznámého, který padá hluboko do propasti, zvednout se mu nechce. Ztrácí sílu, ale o hůl nestojí, zjevně potřebuje pomoc, ale té nabízené si nevšímá. Ukažme prstem na sebe, na člověka známého i neznámého, který si zvykl říkat já, já! Rád vypráví donekonečna o svých úspěších, co všechno v životě už dokázal, kde všude už byl, komu pomohl a jemu nikdo. A když ztrácí půdu pod nohama, má nekonečný seznam viníků od soudců po sousedy. Ti všichni mu prý záviděli a spikli se. V neposlední řadě za to může tamten (nahoře), že se nestará, aby tady byla spravedlnost. Ignoruje nás, my jej budeme také ignorovat, ať žije fatalismus.

    Jenže ten na hoře se staral už dávno. Poslal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vlastně dnes jsme četli, že „přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Tady a teď začíná věčný život v hojnosti. V protikladu k tomuto jsme skoro my všichni. Někdo pracuje, či spíš pracoval na tom, abychom měli život v hojnosti. Postaral se, než jsme si o to řekli. Tento život nám uniká, protože o to nestojíme, nechápeme jeho podstatu. Naše priority se rozcházejí, nejdeme tomuto daru vstříc, pleteme si život v hojnosti, který nám daruje dobrý pastýř, s hojností v životě. Zdá se někdy, že Ježíšova oběť byla zbytečná, svět jej nepřijímá, že se zbytečně namáhal. Marná práce, marná snaha, marná oběť. Čím více si honíme hojnost, tím více ztrácíme elán pro život v hojnosti. Čím více se staráme, tím více nám uniká samotný život, ten pravý život, který nabízí Boží pastýř.

    Ten člověk, známý i neznámý, na něhož jsme mohli ukázat prst, se mnohdy chová jako pravý zloděj. Ve své zaneprázdněnosti, jak se urputně pere o život, jak se neúnavně snaží, aby měl v životě hojnost všeho možného i nemožného, byl přistižen, jak si život krade. Ve své snaze si zvýšit péči o život, aby byl kvalitnější a hojnější, byl přistižen, jak si život ničí. Vypouští svou duši. Tak dlouho si ničí život snahou se zachránit, tak dlouho bojuje, až z toho skomírá a umírá. Jednoho dne bude nalezen mrtvý. Pitva vyloučí cizí zavinění. Mohl si za to sám svou zvýšenou zodpovědností, která vlastně není žádná zodpovědnost, ba naopak. Bojoval nezodpovědně proti sobě a porazil se. Nadával na všechny, od soudců po sousedy. Na skutečný boj o skutečný život už neměl sílu a čas. Prý všichni se proti němu spikli. Neušetřil ani toho nahoře. Prý neexistuje, jinak by to nedošlo tak daleko, až ke ztrátě všeho, hlavně života.

    Jenže člověče, blízký i vzdálený, známý i neznámý, zkus poznat pravdu, snaž se trochu víc. Poznáš i pochopíš, že ten nahoře svoje udělal, pro Tebe to udělal a nebylo toho málo. Přišel, abys měl život a měl jej v hojnosti. Chce tě upozornit před zloději, ničiteli a zabijáky. Chce Tě upozornit před tebou samým, aby ses neničil, abys nehledal život tam, kde není, aby ses naučil rozlišovat mezi hojností v životě a hojností života. Chce, abys věděl, že máš moc si život zničit, ale nemáš moc si jej zachránit. Na to je třeba si dávat pozor. A když přišel, abys měl život a v hojnosti, netouží po tom ti jej zničit. Nabízí Ti dar, sebe a tebe, nabízí ti tvůj život, který ztrácíš vlastní vinou, vinou zlodějů, ničitelů a zabijáků.

    Kdo ti bere život? A kdo ti ho dává? Možná máš nesprávně definovaný smysl všeho, co děláš. Máš nesprávné a nespolehlivé spojence, se kterými spolupracuješ při hledání smyslu života. V důsledku toho hledáš jinde, než bys měl.

    Nespěchej pořád, zastav se a přemýšlej. Zkus přijít na to, co znamená „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Kolik takových lidí ti přišlo toto nabídnout? Moc ne, vlastně žádný jiný, jedině Bůh na tebe vzpomněl. Přichází, abys měl život v hojnosti. Proto, nespoléhej moc na člověka známého i neznámého, na souseda, ba ani na sebe. Zastav se a přemýšlej, kdo je spojencem tvého souseda, tvého známého i neznámého, než z něho učiníš spojencem v boji o život. Rozhlédni se, ať nemusíš nikoho obviňovat ze spiklenectví. Tvůj Bůh tě varoval a varuje: „Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.“

    A ty je nyní chceš poslouchat? Rozhlédni a rozhodni se. Buď jsi ovce tohoto pastýře, nebo se zařadíš k těm ostatním.

    Zvaž. Někdo položil svůj život v prospěch tvého života. Někdo ti vybojoval tvůj život. Starej se, abys o něj nepřišel. Nenechávej svůj osud v rukou nespolehlivých pánů, kteří kradou, ničí a zabíjejí. Přidruž se k tomu, který přišel, abys měl život v hojnosti.

    Amen