VYBRANÁ KÁZÁNÍ  -  

    

    Leden 2024              Leonardo Teca     Lukáš 4, 14-21 Jakub 4, 13-15  Dá-li Bůh 

 

    Červenec 2023        Leonardo Teca     Skutky 2, 41-47  Církev, jaká je?

    Červenec 2023        Leonardo Teca     Izajáš 43, 1-7  Patříme Bohu. Co to znamená?

   Březen 2023            Leonardo Teca     Lukáš 22, 47-53  Polibek smrti vede k novému životu

 

    Srpen 2022             Leonardo Teca     Marek 10, 17-27  O bohatství

 

    Říjen 2021              Leonardo Teca     2. Korintským 9, 6-15  Díkůčinění, i za solidaritu

    Říjen 2021              Leonardo Teca     Izajáš, 45, 7  A je to venku - zlo tvoří sám Bůh

    Říjen 2021              Leonardo Teca     Marek 10, 17-27  Jak získám podíl na věčném životě

    Červenec 2021       Leonardo Teca     1. Královská 19,1-8  Na konci sil?

    Červenec 2021       Leonardo Teca     1. Korintským 1, 18-25  Bláznovství kříže - vzpomínky

    Červen 2021           Leonardo Teca     Genesis 50, 15-21  Síla odpuštění

    Květen 2021           Leonardo Teca     Daniel 9, 4-5 a 16-19  Modlíme se i za druhé

    Duben 2021           Leonardo Teca     Matouš ...  Bůh - neviditelný, ale přítomný

    Březen 2021           Leonardo Teca     Jan 12, 20-24  Umírám, tedy žiji

    Březen 2021           Leonardo Teca     Efezským 5, 1-9  Kristus, můj vzor

    Únor 2021              Leonardo Teca     Izajáš 58, 1-9a  Milosrdenství, ne oběť

    Leden 2021            Leonardo Teca     Rút 1, 14-19a  Vstřícnost a nezištnost

    Leden 2021            Leonardo Teca     Jan 6, 68-69  Novoroční

   

    Prosinec 2020       Leonardo Teca     Izajáš 52, 7-10  Radost z nemožného

    Prosinec 2020       Leonardo Teca     Izajáš 11, 6-9  To se stane

    Prosinec 2020       Leonardo Teca     List Jakubův 5, 7-11  Plod trpělivosti

    Listopad 2020       Leonardo Teca     Zachariáš 9, 9-10  Nemějme klamnou naději

   Listopad 2020       Leonardo Teca     Zjevení 21, 1-7  Pláč upřímnosti a změny údělu

   Listopad 2020       Leonardo Teca     Jeremiáš 29, 1 a 4-7 a 10-14  Spojme síly

    Říjen 2020             Leonardo Teca     1. Samuleova 20, 12-15  Věrnost

    Říjen 2020             Leonardo Teca     Matouš 15, 21-28  Chléb života

    Srpen 2020            Leonardo Teca     Jan 10, 10  Život v hojnosti - jaké?

    Květen 2020          Leonardo Teca     Matouš 6, 9-15  O modlibě Páně

    Duben 2020          Leonardo Teca      Izajáš 40, 26-31  Mějme důvěru v Boha

    Duben 2020          Leonardo Teca      Jan 14, 27  Velikonoční neděle: Pokoj Vám

    Duben 2020          Leonardo Teca      Marek 11, 1-11  Květná neděle

    Březen 2020          Leonardo Teca      Izajáš 66, 10-14  Bůh nás nese

    Březen 2020          Ernst Uhl                Lukáš 9, 57-62  Uviděl jsem

    Únor 2020             Erazim Kohák/Matěj Opočenský  Marek 14, 32-42  O modlitbě

    Únor 2020             Leonardo Teca      Zjevení 1,17-18  Pán o nás ví

    Leden 2020           Leonardo Teca      Skutky 10, 29-35  Bůh zve každého

    Leden 2020           Leonardo Teca      Job 42, 1-6  Nový rok

 

    Listopad 2019        Ernst Uhl               Job 14, 1-6 + 14-17  Můžeme rozumět Bohu?

    Srpen 2019            Leonardo Teca      Marek 1, 23-26  Bůh miluje hříšníka, ne jeho hříchy

    Srpen 2019            Leonardo Teca      Genesis.4, 13-15  Kain a Ábel

    Červenec 2019      Leonardo Teca      Lukáš 14, 3-4  Zákon nade vše?

    Červen 2019          Leonardo Teca     1.Královská 8, 25-29  Boží přítomnost

    Červen 2019          Ernst Uhl               2. Korintským 13, 11-13  Trojiční

    Květen 2019           Leonardo Teca     Jan 10, 11-16  Dobrý pastýř

    Duben 2019           Leonardo Teca      Jan 20, 11-18  Boží hod velikonoční

    Duben 2019           Leonardo Teca      Jan 19, 1-5  Postní - o zodpovědnosti

    Březen 2019          Ernst Uhl                Jan 3, 14-18  Postní
    Únor 2019              Leonardo Teca      1. Korintským 1, 4-9  O milosti

    Leden 2019            Leonardo Teca      Jozue 1, 1-9  Novoroční

 

   

    Prosinec 2018       Leonardo Teca      Matouš 16, 13-18    Ke 100 letům ČCE

    Prosinec 2018       Leonardo Teca      Zjevení 3, 14-22    Adventní

    Září 2018               Leonardo Teca      Židům 10, 35-36    O hodnotách a vytrvalosti

    Září 2018               Zdeněk Turek         Matouš 6, 24  Není možné sloužit dvěma pánům

    Srpen 2018            Zdeněk Turek         Marek 7, 31-37  Uzdravení hluchoněmého

    Srpen 2018            Zdeněk Turek         Lukáš 16, 1-9  O prozíravosti

    Červen 2018          Ernst Uhl               1. Korintským 14 1-4 a 23-25  Život ve sboru

    Květen 2018          Leonardo Teca      Koloským 4, 2-6    Modlit se vytrvale

    Duben 2018          Leonardo Teca       2. Korintským 4, 16-18    Vytrvalost

    Březen 2018          Ernst Uhl                 4. Mojžíšova 21, 4-9  Vyvýšení

    Únor 2018             Leonardo Teca       Kazatel 3, 11    Hledání ráje

    Leden 2018           Leonardo Teca       Zjevení 1, 9-18    Pánem je kdo?

    Leden 2018           Leonardo Teca       Římanům 12, 9-16    Povzbuzení

    Leden 2018           Leonardo Teca       Jozue 1, 1-9    Novoroční

    

    Prosinec 2017       Zdeněk Turek         Lukáš 2, 25-32  Přelom věků

    Prosinec 2017       Zdeněk Turek         Lukáš 3, 3-16  Očištění Vánoc aneb cesta k podstatě

    Listopad 2017       Ernst Uhl                Matouš 10, 34 - 39  

    Říjen 2017             Leonardo Teca       Matouš 10, 26 - 33    Výročí reformace

    Říjen 2017             Leonardo Teca       1. Mojžíšova 10, 1 - 4    Křestní

    Červen 2017          Ernst Uhl               Izaiáš 6, 1-13   Trojiční neděle

    Červen 2017          Leonardo Teca       Jan 14, 23-27    Svatodušní svátek

    Květen 2017          Zdeněk Turek         Matouš 25, 1-13   Jsme víc moudří nebo víc pošetilí?

    Březen 2017          Ernst Uhl               Marek 12, 41-44   Směřování

    Únor 2017             Zdeněk Susa          Matouš 9, 35-36   Tělo a duše ve zdraví a nemoci

    Leden 2017           Zdeněk Turek         Matouš 8, 23-27   Zkouška víry

    Leden 2017           Leonardo Teca       Jan 3, 1-8    Ekumenický týden - Narodit se z Ducha

    Leden 2017           Leonardo Teca       Jan 2, 1-11  Svatba

    Leden 2017           Leonardo Teca       Filipenským 4, 10-13   Novoroční

    

    Prosinec 2016        Zdeněk Turek         Lukáš 2, 10-12   Jen jedno je třeba...

    Listopad 2016        Ernst Uhl               Zjevení 21, 1-5   Neděle věčnosti

    Listopad 2016        Leonardo Teca       Job 14, 1-6   Zkušenost se zlem

    Říjen 2016             Zdeněk Turek         Matouš 18, 21-22   Odpouštět 77-krát

    Září 2016               Zdeněk Turek         Matouš 26, 31-46   O posledním soudu

    Srpen 2016            Zdeněk Turek         Matouš 7,6   Neházejte perly sviním

    Srpen 2016            Zdeněk Turek         Lukáš 10, 23-24   Blahoslavené oči, které vidí, co vidíte

    Červen 2016          Leonardo Teca       Malachiáš 1, 6-7   O zlehčování

    Květen 2016          Zdeněk Turek        1.Korintským 13, 11-12   Dítě nebo dospělý?

    Květen 2016          Zdeněk Turek        Jakub 1, 21-27   Podle "slova" však také jednejte

    Březen 2016          Zdeněk Turek        Jan, kapitola 18 - 19   Velký pátek

    Březen 2016          Ernst Uhl               2.Korintským 1, 3-7   Útěcha

    Únor 2016             Leonardo Teca       Lukáš 11, 14   Dobro a zlo

    Únor 2016             Leonardo Teca       Matouš 4, 1-11   Pokušení

    Leden 2016           Leonardo Teca       Lukáš 2, 41 a 52   Identita

    Leden 2016           Zdeněk Turek        Efezkým 1, 17-21  Dva světy, dva kalendáře a dva časoprostory

 

    Listopad 2015        Ernst Uhl               Lukáš 17, 20-21   Boží království mezi námi

    Říjen 2015             Zdeněk Turek         Matouš 22, 34-46  Zákon litery a zákon lásky

    Říjen 2015             Leonardo Teca       Jeremjáš 1, 1-10 Neděle díkčinění   

    Září 2015              Zdeněk Turek         Lukáš 14, 7-11  Podobenství o hostině aneb zamyšlení nad pokorou

    Září 2015              Leonardo Teca       1.Tesalonickým 1,1  .    

    Červenec 2015     Jan Matějka           Jób 35, 9-11 Krize

    Červen 2015         Zdeněk Turek         Lukáš 15, 1-7 Ztracené ovce

    Květen 2015         Zdeněk Turek         Jan 15,26 - 16,4 Výzva k připravenosti

    Únor 2015            Pavel Kočnar          Marek 1, 9-15 První neděle postní - o pokání

    Leden 2015          Leonardo Teca        zvukový záznam jeho kázání je zde 

    Leden 2015          Jan Matějka            1.Samuelova 10, 17-24 Sloužit můžeme všichni