Historie sboru ve vzpomínkách jeho členů

 

____________________________________________________________________________________
Sbor má v současné době v elektronické podobě tři  materiály se vzpomínkami.
Autory jsou členové sboru Jaroslav Aksamit, Věra Lážnovská a Božena Dušková.

____________________________________________________________________________________

První text pochází z roku 1940. Z rukopisu jej přepsali manželé Marie a Jiří Ortovi v době, 

kdy byl kladenský sbor administrován z Prahy (1997). Provedli přitom jen nejnutnější jazykové úpravy,

takže je zachován dobový charakter textu. Ve sboru je podle autora znám jako Aksamitova kronika .

____________________________________________________________________________________

Druhý text zapsala v roce 2004 dlouholetá členka sboru Věra Lážnovská. Jsou to její často osobní
vzpomínky od jejího dětství, tedy již od počátku 30.let 20.století.

Vzpomínky Věry Lážnovské.

____________________________________________________________________________________

Třetí materiál vytvořila dlouholetá členka sboru Božena Dušková na základě sborových dokumentů

a svých vzpomínek v roce 2006. Přidala také rozsáhlou fotografickou dokumentaci, 

proto pro účely prezentace na internetových stránkách musel být proveden výběr. 

Celý dokument je pro zájemce k dispozici na CD nosiči ve sboru na Kladně a má název

Sbor ČCE v Kladně - stručná historie a vzpomínky na 68 let v něm prožitých.

____________________________________________________________________________________